Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy 

Sobota:  sv. omša o 17,15 -Vigília Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa: 8,30

Svätodušný pondelok

21.5.

 

17,30


+z rod.Makarovej a Jankovej

Utorok

22.5.

16,30 + r.Petrenčákovej,Fedorovej,Makarovej

Streda

23.5.

 .....

                             ......

Štvrtok

24.5.

7,45 +Imrich,Anna Vargoškoví
Piatok

25.5.

17,30

zdr.BP Margita Vašková

Sobota

26.5.

17,15

+ Rudolf Horvát

Najsv.Trojice

27.5. 8,00 za farnosť

§  

Slávnosťou Z D SV- končíme veľkonočné obdobie

 

 


           
Suchá Dolina

Pondelok 21.5. 16,30 sv.liturgia

Streda 23.5. 17,00 sv.omša

Nedeľa 27.5. 9,30sv.omša